Internationale Berging Johan van der Zand B.V.

Tegen ons bedrijf is aangifte gedaan van fraude. Inmiddels is dit uitgebreid uitgemeten in de pers. Via dit bericht op onze website willen wij een ieder laten weten uiterst verbaasd te zijn over deze aantijgingen, wij ontkennen uitdrukkelijk ons schuldig te hebben gemaakt aan welke vorm van fraude dan ook.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er mensen zijn die opzettelijk ons bedrijf, Johan en Dinie en daardoor ook de medewerkers ernstig schade willen toebrengen.

In verband met een lopend onderzoek kunnen wij niet met details naar buiten treden. We moeten vertrouwen hebben dat het recht zal zegevieren en dat onze naam gezuiverd zal worden. Dat vertrouwen hebben we.

Wij hebben altijd geprobeerd ons werk goed te doen en onze klanten en opdrachtgevers zo goed mogelijk te helpen, door dag en nacht voor iedereen klaar te staan. Daar waar nood was stonden wij met onze medewerkers klaar om te helpen waarbij service en menselijk aspect hoog in het vaandel stonden. Dat blijven wij ook doen.

Nu deze afschuwelijke aantijgingen zelfs via de media op ons afkomen, hebben wij ervaren hoeveel mensen in onze onschuld geloven en achter ons blijven staan. Dit hebben we hard nodig om staande te blijven, want ook op onze medewerkers heeft dit grote impact.
Wij willen iedereen die ons op welke wijze dan ook steunt bedanken, want het is ons onmogelijk een ieder persoonlijk te benaderen.

Johan en Dinie van der Zand en medewerkers.

Welkom op de website van Bergingsbedrijf Johan van der Zan­d te Buren. Via deze website willen wij u een inzicht geven in de diversiteit van ons bedrijf.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het bergen van personenauto’s, vrachtwagens en touringcars. Onze hoofdvestiging is gevestigd in Buren (bij Tiel), vanuit deze vestiging opereren wij in geheel Europa. Wij behoren dan ook tot een van de grootste bedrijven in Nederland, dat zich bezighoudt met internationale berging van vrachtwagens en touringcars boven de 3,5 ton. Tevens hebben wij een aparte divisie in het repatriëren van personenauto’s (www.insurance-europe-service.nl).

De voordelen van ons bedrijf op een rijtje: ­

  • Snelheid van handelen.
  • Steunpunten in talrijke Europese landen.
  • Expertise mogelijkheden direct na een ongeval of schade ter plaatse.
  • Schadebeperking door technische deskundigheid op het gebied van specifieke bergingsmethoden.
  • Diverse manieren van transport.
  • Ruime vervoerscapaciteit.
  • Reparaties ter plaatse mogelijk door goed geschoold en door de praktijk gevormd personeel.
  • "Beroep" mogelijk tegen hoge nota’s van buitenlandse bergings- of afsleepbedrijven.

 

Slideshow: wagenpark